Under har vi gjengitt en oppsummering av Pegasus Industriers etiske retningslinjer

En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både morselskap og datterselskaper. Våre etiske retningslinjer angir retningen for vår forretningspraksis samtidig som de også er en del av plattformen for selskapsstyring og beslutningstaking i Pegasus Industrier.

Våre etiske retningslinjer skal leses og forstås av alle ansatte, inklusive ansatte i Pegasus Industriers datterselskaper. Dette oppnås gjennom at alle ansatte signerer på at konsernets etiske retningslinjer er lest og forstått.