Pegasus Industrier bygger en konsernstruktur som muliggjør attraktive investeringer i lønnsomme privateide små og mellomstore bedrifter.


Våre analyser viser at det finnes et stort antall gode og lønnsomme små og mellomstore bedrifter. Det er imidlertid krevende for enkeltinvestorer å investere i, samt være en god eier for slike bedrifter.

Pegasus Industrier bygger et system for å identifisere, investere, følge opp og utvikle private små og mellomstore bedrifter. Investeringene gjennomføres innenfor en konsernstruktur med profesjonell styring og rapportering.

Ansatte og grundere av Pegasus Industrier investerer selv betydelig kapital i selskapet.

Det er to hovedkilder til avkastning i Pegasus Industrier. Den viktigste er utbytte og løpende kontantstrøm fra datterselskapene. I takt med at konsernet vokser forventer vi en gradvis høyere verdsettelse av konsernet. Det er en målsetting å gi våre investorer og eiere likviditet innen 5 år via en børsnotering eller på annen måte.

Vår investeringsstrategi er klart definert;

  • Modne bedrifter som er basert på en god og velprøvd forretningsmodell
  • God lønnsomhet og lang historikk med stabile resultater
  • Gjennomsnittlig driftsresultat de siste årene på mellom 5 og 30 millioner kroner
  • En god ledelse som er motivert for å utvikle virksomheten videre
  • Ryddig virksomhetsstyring hvor bedriftene og deres ansatte må tilslutte seg våre rutiner for god virksomhetsstyring

Vi investerer ikke i bedrifter som er i en oppstartsfase, driver med underskudd, har behov for omfattende endringsprosesser, eller bedrifter med høy grad av teknologisk risiko.

Dersom vår investeringsfilosofi virker interessant, ta gjerne kontakt med oss for en prat.