Vi investerer i bedrifter hvor eierne ønsker videre vekst og lønnsomhet, samt bevare og skape nye arbeidsplasser sammen med vårt team.

Vi ønsker å investere i bedrifter hvor vi som et team kan bidra til en best mulig videreutvikling. Der hvor vårt nettverk, erfaring og kompetanse kan spille på lag med ledelsen i bedriftene tror vi de beste resultater oppnås. Pegasus Industrier har klare økonomiske og finansielle kriterier for sine investeringer. Typiske kjennetegn er:

  • Modne bedrifter som er basert på en god og velprøvd forretningsmodell
  • God lønnsomhet og lang historikk med stabile resultater
  • Gjennomsnittlig driftsresultat de siste årene mellom 5 og 30 millioner kroner
  • En god ledelse som er motivert for å drive og utvikle virksomheten videre

Vi investerer ikke i bedrifter som er i en oppstartsfase, driver med underskudd, har behov for omfattende endringsprosesser, eller bedrifter med høy grad av teknologisk risiko. Det er videre et krav i vårt mandat at vi har en kontrollerende eierposisjon i de bedriftene vi eier.

Er du eier av en slik bedrift og ser nytten av nye impulser og flere ressurser for en god videre utvikling? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende diskusjon på telefon eller mail.