Et kompetent team med lang og variert erfaring fra anerkjente bedrifter.


Pegasus Industrier representerer et team med lang erfaring fra anerkjente bedrifter. Vårt team besitter spisskompetanse innenfor områder som strategi, ledelse, finans, operativ drift og salg. Sammen med bedriftene vi investerer i kan vi ved behov supplere eksisterende kompetanse og fungere som en konstruktiv diskusjonspartner. Noen konkrete eksempler på situasjoner hvor vi har erfaring som kan brukes er;

  • Produktkalkyler og lønnsomhetsforbedringer
  • Kostnadseffektivisering og prosessoptimalisering
  • Salgsledelse og incentivmodeller
  • Strategi og ledelse
  • Forhandlinger
  • Sertifiseringsprosesser (ISO)
  • Finansiering og finansielle analyser
  • Prosesser knyttet til eventuelle kjøp av andre bedrifter