Christian Selmer (70)

- Advokat
Christian er spesialist på lovgivning og planlegging innen fusjoner, virksomhetsoverdragelser samt andre nasjonale og internasjonale forretnings-transaksjoner. Selmer innehar styreverv i en rekke nasjonale og internasjonale selskaper som driver forretninger i Norge. Selmer har møterett for Høyesterett.

Ernst Tue (68)

- Konsulent
Ernst har bred nasjonal og internasjonal ledererfaring fra bl.a TMT sektoren. Herunder 19 år som CEO for en av verdens største produsenter av kontorutstyr. Erfaring fra både restruktureringer av problembedrifter (på vegne av bank/eier) og utvikling av virksomheter.

Thorbjørn Grindhaug (63)

- Statsautorisert revisor
Thorbjørn har bred erfaring fra transaksjonsarbeid og restruktureringer. Han har omfattende erfaring som internasjonal partner i PwC i mer enn 20 år. Thorbjørn har betydelig erfaring fra oljevirksomhet og oljeservice selskaper, samt fra bank, finans og eiendomsselskaper