Små og mellomstore bedrifter opplever ofte utfordringer med tilgang til investorer og risikokapital. Pegasus Industrier har utviklet et profesjonelt system for å bedre kapitaltilgang til disse bedriftene, samtidig som vår erfaring og kompetanse kan bidra til videreutvikling av bedriften og arbeidsplasser.

Flere bedriftseiere vil på et tidspunkt ha behov for å knytte til seg en partner som kan bidra med kapital, nettverk, kompetanse og nye impulser. Dette kan skyldes et kommende generasjonsskifte, behov for mer kapital, eller rett og slett ønske om å spre risiko gjennom delvis realisering av verdier.

Pegasus Industrier er et norsk investeringsselskap med fokus på små og mellomstore bedrifter. Vi er et kompetansemiljø med lang og variert erfaring fra ulike bransjer og anerkjente virksomheter.

Vi jobber langsiktig med ledelse og ansatte, og bidrar til at bedriftene kan utvikle seg videre med gode rammevilkår. Bedriftene vi investerer i skal som hovedregel ikke videreselges men forbli innenfor Pegasus Industrier konsernet.

Bedriftseiere inviteres også med i en modell som gir mulighet for å ta del i vår felles verdiskapning fremover.

Pegasus Industrier består av et team på to som sammen kan vise til lang erfaring fra anerkjente bedrifter, med blant annet spisskompetanse innenfor områder som strategi, ledelse, finans, operativ drift og salg.