En desentralisert styringsmodell med stor frihetsgrad og klar ansvarsfordeling.

Bedriftene vi investerer i er allerede gode og veldrevne, og vårt eierskap baseres på en desentralisert styringsform. På den måten sikrer vi at viktige forretningsmessige beslutninger blir gjort der kompetansen sitter – i nærheten av kundene og markedet.

Pegasus Industrier er organisert som et industrielt konsern hvor Pegasus Industrier er morselskap og langsiktig eier av de bedriftene som inngår i konsernet.

Investorer og eiere i Pegasus Industrier er en kombinasjon av partnere i selskapet, finansielle investorer samt eiere i bedrifter vi investerer i som ønsker delvis oppgjør i form av aksjer i konsernet. Konsernet oppkapitaliseres i takt med at investeringer gjennomføres.