Hva kreves for at din bedrift skal lykkes også i fremtiden? Hvordan vil markedet og konkurransen utvikle seg fremover? Hva påvirker verdien av din bedrift fremover?

Bransjer, produkter og konkurransesituasjon er alltid i endring. Vi vet ikke hvordan fremtiden vil se ut. Vi vet imidlertid at det er de som er best forberedt som har de beste mulighetene for suksess. Kjernen i vår eierfilosofi er å bidra til at bedriftene vi investerer i er best mulig forberedt på fremtiden.

Vi ønsker å investere i bedrifter hvor vi kan bidra til en best mulig videreutvikling. Der hvor vårt nettverk, erfaring og kompetanse kan spille på lag med ledelsen i bedriftene tror vi de beste resultater oppnås.

Arbeidsform;
Bedriftene vi investerer i er allerede gode og lønnsomme, de har en god ledelse og dyktige ansatte. Vår eierfilosofi bygger på å videreføre bedriftens kultur, ledelse og ansatte innenfor en desentralisert struktur. Vi har tro på stabilitet og langsiktighet – bedriftene vi investerer i skal som hovedregel forbli innenfor konsernet og ikke videreselges.

Et bredt sammensatt team produserer bedre planer, strategier og har bedre gjennomføringskraft enn enkeltpersoner. Bedriftens ledelse og ansatte besitter avgjørende innsikt om bedriften og bransjen. Pegasus Industrier ønsker å være en eier og partner som i tillegg til kapital kan bidra med nye impulser, erfaring og ressurser for en best mulig videreutvikling av bedriften.

Eksempler på områder hvor vi har lang erfaring og kan bidra er:

  • Produktkalkyler og lønnsomhetsforbedringer
  • Kostnadseffektivisering og prosessoptimalisering
  • Salgsledelse og incentivmodeller
  • Strategi og ledelse
  • Forhandlinger
  • Sertifiseringsprosesser (ISO)
  • Finansiering og finansielle analyser
  • Prosesser knyttet til eventuelle kjøp av andre bedrifter

Verdiutvikling og avkasting;
Vår oppgjørsmodell bygger som hovedregel på et delvis kontantoppgjør ved første investering, og delvis videreføring av verdien som ligger i bedriften. Betalingsmodellen struktureres normalt slik at det ligger en god mulighet til å oppnå en betydelig bedre totalverdi for din bedrift over en 3-5 års horisont enn et eventuelt 100% salg av bedriften i dag. Vi er opptatt av å skape eier- og resultatfokus i bedriftene vi eier, og tilbyr situasjonstilpassede incentivordninger for ansatte i bedrifter vi investerer i.

Tror du vi kan utvikle din bedrift sammen på en god måte? Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om vår filosofi, arbeidsmåte og hva dette kan innebære i form av avkastning og verdiutvikling for deg.