Egil HaalandPartner

egiltrans
Kompetanse og erfaring innenfor:
  • Arbeidsprosesser og kostnadseffektivisering
  • Børsnoteringer
  • Emisjoner
  • Fusjoner og oppkjøp
  • Kapitalstruktur
  • Forhandlinger
  • Verdsettelse

Egil har 17 års erfaring fra finansbransjen innenfor finansiell rådgivning og corporate finance, samt 5 års erfaring fra konsulentbransjen. Egil var en av gründerne av First Securities i 1999. Bred erfaring med transisjoner som børsnoteringer, fusjoner og oppkjøp, bank- og obligasjonsfinansiering m.v., basert på transaksjoner for mer enn 20 børsnoterte selskaper med samlet verdi over 30 milliarder kroner. Tidligere arbeidsgivere representerer blant annet PA Consulting Group, First Securities og Swedbank. 

Grundige forberedelser er kjernen i all suksess.

Egil er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i 1993.

Kontaktdetaljer

Kontaktskjema

Fyll ut alle feltene markert med stjerne*